خانه خلاق و مرکز نوآوری شهر

وابسته به گروه توسعه صنایع و معادن شهر

ثبت نام

بازدید شهردار و اعضای شورای شهر گرگان از خانه خلاق و مرکز نوآوری شهر

 

 

خانه خلاق و مرکز نوآوری شهر میزبان آقای محمدرضا سیدالنگی، شهردار شهر گرگان، و برخی از اعضای شورای اسلامی دارالمؤمنین گرگان نظیر آقایان گرزین، مقسم و حسینی بود. در این نشست در باب توانمندی‌های گروه توسعه صنایع شهر فرین و خانه خلاق و مرکز نوآوری شهر در راستای توسعه‌ی الگوی شهر هوشمند و فناوری‌های مرتبط در عصر انقلاب صنعتی چهارم بحث شد و از خانه خلاق و مرکز نوآوری شهر جهت برگزاری جلسه آموزشی در شهرداری گرگان برای مدیران شهرداری با موضوع شهر هوشمند دعوت به عمل آمد.