خانه خلاق و مرکز نوآوری شهر

وابسته به گروه توسعه صنایع و معادن شهر

ثبت نام

اولین رویداد ملی ساخت سریع مسکن پایدار

پیرو دعوت انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران و دبیرخانه اولین رویداد ملی ساخت سریع مسکن پایدار، خانه خلاق و مرکز نوآوری شهر به جمع حامیان معنوی اولین نمایشگاه و کنفرانس تخصصی صنعت منظر ایران و نخستین نمایشگاه و رویداد ملی ساخت سریع مسکن پایدار پیوست.شایان ذکر است نظر به رسالت محوری خانه خلاق و مرکز نوآوری شهر در افزایش کیفیت زندگی شهروندان از طریق توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های شهری و ماموریت آموزش و ترویج این مرکز، هم‌افزایی در رویدادها و نمایشگاه‌های مرتبط از فعالیت‌های خانه خلاق و مرکز نوآوری شهر محسوب می‌گردد.

لازم به توضیح است که فناوری‌های تحول‌آفرین عصر انقلاب صنعتی چهارم ظرفیتی بی‌بدیل در ایجاد تحولی بنیادین در صنایع قابل تعریف ذیل کلان‌حوزه‌های مسکن و منظر دارد. خانه خلاق و مرکز نوآوری شهر با بهره‌مندی از تیم‌های فناور و مشاورین خود مهیای هم‌آفرینی با مجموعه‌های عمومی و خصوصی در راستای کاربست فناوری‌های مذکور در راستای هوشمندتر و انسان‌محورتر کردن شهر است.

شایان ذکر است اولین نمایشگاه و کنفرانس تخصصی صنعت منظر ایران و نخستین نمایشگاه و رویداد ملی ساخت سریع مسکن پایدار با مشارکت نهادهایی نظیر جهاد دانشگاهی، انجمن مدیریت سبز ایران، تعاونی تولیدکنندگان سازه‌های فولادی و جمعی از کارآفرینان بومی صنعت منظر و مسکن در تاریخ ۲۱ الی ۲۴ آبان ۱۴۰۲ در هتل المپیک برگزار خواهد شد.