خانه خلاق و مرکز نوآوری شهر

وابسته به گروه توسعه صنایع و معادن شهر

ثبت نام

خانه خلاق و مرکز نوآوری شهر

عدم‌انعطاف و چرخش در مسیر کسب‌وکار، یکی از مواردی است که می‌تواند شرکت خلاق را با شکست مواجه کند.
تیم‌هایی که روی ایده، تعصب دارند، خیلی زود شکست می‌خورند. ایده در طول زمان باید چکش‌کاری شود و به بهترین شکل ممکن تبدیل شود.
پس از تولید و ارزیابی فنی و بازاری محصول ممکن است مدیران به این نتیجه برسند که این محصول، مناسب بازار نیست و نیازهای مشتریان را برآورده نمی‌کند. در این شرایط باید محصول، تغییر پیدا کند و اگر مدیران در مقابل تغییر، مقاومت نشان دهند، به احتمال زیاد با شکست مواجه خواهند شد. درحالی‌که اگر تغییر درستی انجام شود، شرکت خلاق به مسیر درست هدایت می‌شود و در نتیجه، از شکست نجات پیدا می‌کند.
مدیران با توجه به تعصب و تعلقی که نسبت به محصول خود دارند، معمولا سخت حاضر به تغییر مسیر یا استراتژی خود هستند. آنها تصمیم می‌گیرند که محصول و ایده نامناسب خود را توسعه دهند. این مورد می‌تواند در انتخاب بازار نیز رخ دهد یعنی حاضر به تغییر بازار اولیه نامناسبی که برای محصول خود در نظر گرفته‌اند، نباشند. در این حالت، شرکت آنها محکوم به شکست است.
مدیران، زمانی‌که در دوراهی تغییر یا تعصب قرار می‌گیرند، به سختی قادر به تصمیم‌گیری هستند. از یک طرف مسیری پیش‌رو است که سال‌ها برای آن تلاش کرده‌اند ولی ناکارآمد بوده است و از طرف دیگر، مسیری پیش‌رو است که نیازمند تغییر رویکرد است. تغییری که مشخص نیست آیا به نتیجه می‌رسد یا شکست می‌خورد.
شرکت‌های خلاق نباید در مواردی که نیاز به چرخش نیست، نسبت به تغییر استراتژی اقدام کنند یا در زمان نیاز، استراتژی جدید را بدون بررسی و ارزیابی انتخاب کنند.
به عبارت بهتر، هر چرخش و تغییری نمی‌تواند شرکت خلاق را نجات دهد و در مسیر درست قرار دهد. قبل از هر چرخشی باید بررسی و ارزیابی دقیقی انجام شود و این تغییر در مقیاس کوچک آزمایش شود و پس از گذراندن این مراحل، تغییر مسیر و استراتژی انجام گیرد.
در بعضی مواقع نیز سرمایه‌گذاران مانع تغییر و چرخش می‌شوند. بنابراین کارآفرینان باید توانایی قانع کردن سرمایه‌گذاران را نیز داشته باشند چرا که آنها کسب‌وکار را تامین مالی می‌کنند.
بر اساس آمار اعلام‌شده، تقریبا 7 درصد شرکت‌های خلاق به علت عدم‌چرخش و 7 درصد آنها به علت چرخش نادرست، با شکست مواجه می‌شوند. یک شرکت خلاق باید توجه کند که اگر مسیر فعلی اشتباه است، غرور را کنار بگذارد و با تغییر مناسب، فرصت‌های بهتری برای کسب‌وکار ایجاد کند.​​​​​​​

پروژه های