خانه خلاق و مرکز نوآوری شهر

وابسته به گروه توسعه صنایع و معادن شهر

ثبت نام

راه های ارتباط با
خانه خلاق و مرکز نوآوری شهر

خیابان ولیعصر / رو به روی پارک ملت / خیابان حق شناس (شناسا) / کوچه پونک / پلاک 1​​​​​​​

3221 4022 021

khanekhalagheshahr@gmail.com​​​​​​​